Zarządzenie nr 60/2018/P

w sprawie odwołania pani Doroty Grygiel ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Żłobków nr 4 w Poznaniu i dyrektora żłobka "Miś Uszatek".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-29

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-17 08:13:37.0