Zarządzenie nr 608/2003/P

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Ostródzkiej, obr.Strzeszyn, ark.6, dz.4/455 pow.30 m2, dz.4/456 pow. 9 m2, KW 133.339

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-08

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0