Zarządzenie nr 61/2018/P

w sprawie powierzenia pani Izabeli Szewierskiej - dyrektorowi Żłobka "Michałki" w Zespole Żłobków nr 4 w Poznaniu stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Żłobków nr 4 w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-30

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-02-23 16:12:18.0