Zarządzenie nr 62/2018/P

w sprawie określenia zasad procedowania o dotację celową oraz trybu pracy komisji i kryteriów oceny wniosków o dofinanosowanie z budżetu Miasta Poznania zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-25

Kategoria zarządzenia

Działalność gospodarcza

Jednostka przygotowująca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0