Zarządzenie nr 620/2003/P

W sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2002/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20.12.2002r. w spr. powołania składu osobowego komisji opiniującej ds. pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-13

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-20 16:11:45.0