Zarządzenie nr 625/2003/P

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul Drewlańskiej-Łużyckiej, obr.Naramowice, ark.22, dz.32 o pow.768 m2 , dz.33 o pow.742 m2, dz.34 o pow.765 m2, dz.35 o pow.946 m2, dz.36 o pow.906 m2, dz, dz.37 o pow.933 m3, KW 126.331

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-14

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-17 16:31:05.0