Zarządzenie nr 63/2001

W sprawie powołania komisji do przeprowadzania rozmów oceniajacych pracowników mianowanych Urzędu Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-05-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-05-14

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 16:13:18.0