Zarządzenie nr 63/2014/P

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2014-02-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2014-02-07

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu I Analiz

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu I Analiz

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-19 16:23:36.0