Zarządzenie nr 630/2003/P

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul.Literackiej, obr.Strzeszyn, ark.7b, dz.5/320 o pow.136 m2, KW 100,706 cz, obr.Golęcin, ark.13a, dz.1/832 o pow.597 m2, KW 115.475 cz.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-02

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0