Zarządzenie nr 64/2001

W sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Oświaty

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-05-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-05-28

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:13:32.0