Zarządzenie nr 640/2003/P

W sprawie powołania członków Komisji Opiniującej ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia, w tym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-22

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-19 16:23:40.0