Zarządzenie nr 641/2003/K

W sprawie organizacji inwentaryzacji mienia jednostek pomocniczych będącego w ewidencji Biur Delegatur

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-22

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Delegatury Urzędu Miasta Poznań - Stare Miasto

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Kierownicy Delegatur

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0