Zarządzenie nr 642/2003/K

W sprawie określenia wewnętrznego trybu pracy nad wnioskami do funduszy europejskich

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-22

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Biuro Funduszy Europejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Funduszy Europejskich

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-19 16:23:40.0