Zarządzenie nr 66/2001

W sprawie zmiany regulaminu wewnetrznego Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-05-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-05-30

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 08:15:21.0