Zarządzenie nr 67/2018/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r. z rozdziału 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz z rozdziału 63003 w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-25

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0