Zarządzenie nr 699/2018/P

w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00307070/7, o łącznej powierzchni 468 m, przeznaczonej pod ulicę Babimojską.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-10-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-10-08

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-20 08:11:43.0