Zarządzenie nr 699/2019/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji drogi rowerowej wzdłuż ul. Estkowskiego, Wolnicy i Solnej na odcinku od ronda Śródka do ul. Kulasa w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-26

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-18 16:14:00.0