Zarządzenie nr 7/2000

W sprawie wyborów do Rady Osiedla Stare Winogrady

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-03-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-03-09

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-20 16:13:39.0