Zarządzenie nr 70/2000

W sprawie zmiany Ragulaminu Wewnętrznego Wydziału Urbanistyki i Architektury

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-12-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-12-28

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Urbanistyki i Architektury

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-20 16:11:45.0