Zarządzenie nr 72/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu Drogi Krajowej 92 pomiędzy węzłami "Podolany" i "Koszalińska", wraz z budową przedłużenia al. Solidarności w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-31

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0