Zarządzenie nr 728/2018/P

W sprawie powołania Zespołu Ekspertów w celu wyboru kandydatek do tytułu "Poznanianka Stulecia"

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-10-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-10-22

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-14 16:13:30.0