Zarządzenie nr 74/2001

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej sprzętu OC, znajdującego się w miejskim magazynie.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-06-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-06-28

Kategoria zarządzenia

Obrona cywilna

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-19 16:12:00.0