Zarządzenie nr 74/2018/P

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-31

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-02-23 16:12:18.0