Zarządzenie nr 740/2018/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, ul. Garbary 24, panu Jerzemu Sokołowi.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-10-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-10-25

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-20 08:11:43.0