Zarządzenie nr 745/2018/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości gruntowej zabudowanej, zapisanej w księdze wieczystej nr xxx, stanowiącej działki ewidencyjne nr 136 oraz 97, obręb Żegrze, arkusz mapy 29.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-10-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-10-29

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osób fizycznych. Należy zatem wyłączyć informacje w zakresie danych osobowych (nazwisko i imię, NIP, PESEL oraz cenę zakupu, nr kw)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 tekst jedn.)

Osoba dokonująca wyłączenia

Weronika Rzywucka-Korcz

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-19 16:23:34.0