Zarządzenie nr 75/2001

W sprawie regulaminu Biblioteki Urzędu Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-07-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-07-13

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-19 16:12:00.0