Zarządzenie nr 753/2018/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Jarochowskiego 62, 60-249 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-10-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-10-29

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Transportu i Zieleni

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Transportu i Zieleni

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-14 16:13:30.0