Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
643/2003/P 2003-08-22 W sprawie zmiany umów notarialnych /osiedle Powstańców Warszawy 9 ABC/ 2003-08-22
642/2003/K 2003-08-22 W sprawie określenia wewnętrznego trybu pracy nad wnioskami do funduszy europejskich 2003-08-22
641/2003/K 2003-08-22 W sprawie organizacji inwentaryzacji mienia jednostek pomocniczych będącego w ewidencji Biur Delegatur 2003-08-22
640/2003/P 2003-08-22 W sprawie powołania członków Komisji Opiniującej ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia, w tym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2003-08-22
639/2003/P 2003-08-22 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne dotyczące wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci 2003-08-22
638/2003/P 2003-08-22 W sprawie zmiany uchwały nr 807/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 24.10.2002r. w spr. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej 2003-08-22
637/2003/P 2003-08-22 W sprawie zmiany uchwały nr 819/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 25.10.2002r. w spr. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej 2003-08-22
636/2003/K 2003-08-21 W sprawie publikacji płatnych ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Poznania 2003-08-21
635/2003/P 2003-08-19 W sprawie przekazania Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice w Poznaniu, do korzystania, części nieruchomości położonej w Poznaniu, pomiędzy ulicami Tczewską, Lubowską i Braniewską 2003-08-19
634/2003/P 2003-08-19 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta pani Danucie Kaczanowskiej na prowadzenia Przedszkola "W Kasztanowym Parku" w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34 2003-08-19
633/2003/P 2003-08-19 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zgromadzeniu Sióstr św. Dominika w Krakowie na prowadzenie Przedszkola p.w. bł. Julii Rodzińskiej w Poznaniu, ul. 2003-08-19
632/2003/P 2003-08-18 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Ciechocińskiej, obr.Golęcin, ark.3, dz.29/2 o pow.1188 m2, KW 140.537 2003-08-18
631/2003/P 2003-08-18 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do udziału 246618/253299 cz. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Szamotulskiej, obr.Jeżyce, ark.18, dz.32/25 o pow.151 m2, KW 25.796 cz. 2003-08-18
629/2003/P 2003-08-18 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul.Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, obr.Strzeszyn, ark.7b, dz.5/316 o pow.270 m2 KW 100.706 cz.obr.Golęcin, ark.13a, dz.1/828 o pow.398 m2 KW 115.475 cz. 2003-08-18
628/2003/P 2003-08-18 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Juwenalisa, obr.Golęcin,ark.13a,dz.1/842 o pow.618 m2, KW 115.475 cz. 2003-08-18
627/2003/P 2003-08-18 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Mławskiej, obr.Strzeszyn, ark.6 dz.4/84 o pow.334 m2, KW 92.373 2003-08-18
626/2003/K 2003-08-18 W sprawie określenia zasad i trybu sporządzania projektów zarządzeń oraz obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania 2003-08-18
630/2003/P 2003-08-18 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul.Literackiej, obr.Strzeszyn, ark.7b, dz.5/320 o pow.136 m2, KW 100,706 cz, obr.Golęcin, ark.13a, dz.1/832 o pow.597 m2, KW 115.475 cz. 2003-08-02
625/2003/P 2003-08-14 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul Drewlańskiej-Łużyckiej, obr.Naramowice, ark.22, dz.32 o pow.768 m2 , dz.33 o pow.742 m2, dz.34 o pow.765 m2, dz.35 o pow.946 m2, dz.36 o pow.906 m2, dz, dz.37 o pow.933 m3, KW 126.331 2003-08-14
624/2003/P 2003-08-14 W sprawie nawiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. (Jan Grześkowiak) 2003-08-14
623/2003/P 2003-08-14 W sprawie nawiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.(W.Flugel) 2003-08-14
622/2003/P 2003-08-14 W sprawie ustalenia wykazu zadań Miasta z zakresu kultury i sztuki na rok 2004, możliwych do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-08-14
621/2003/P 2003-08-13 W sprawie powołania komisji przetargowej (drugi pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego "Poznanianka" w Przesiece) 2003-08-13
620/2003/P 2003-08-13 W sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2002/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20.12.2002r. w spr. powołania składu osobowego komisji opiniującej ds. pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2003-08-13
619/2003/P 2003-08-13 W sprawie powołania komisji ds. oceny ofert kandydatów na stanowisko dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 2003-08-13
618/2003/P 2003-08-13 W sprawie powierzenia pani Wiesławie Kotlarskiej obowiązków dyrektora Ośrodka Adaptacyjno-Opiekuńczego z siedzibą w Poznaniu przy Al.Wielkopolskiej 21/25 2003-08-13
617/2003/K 2003-08-13 W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania . 2003-08-13
616/2003/P 2003-08-12 W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 186, os.Stare Żegrze 55 2003-08-12
615/2003/P 2003-08-11 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.01.2003r w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003. 2003-08-11
614/2003/P 2003-08-11 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2003/P z dnia 23.01.2003r Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003. 2003-08-11
613/2003/P 2003-08-11 W sprawie przeznaczenia środków finansowych z rezerwy celowej-"Fundusz Ratowniczy" na sfinansowanie wykonania ratowniczych prac konserwatorskich uszkodzonych konstrukcji sklepień i konstrukcji więźby dachowej zabytkowego kościoła OO.Franciszkanów pw.Św.Antoniego Padewskiego przy ul.Franciszkańskiej 2 w Poznaniu. 2003-08-11
612/2003/K 2003-08-08 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Poznania nr 416/00 z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia trybu prac nad aktualizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania 2003-08-08
611/2003/P 2003-08-08 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste (CXXV, 32 lokale) 2003-08-08
610/2003/K 2003-08-08 W sprawie obiegu wniosków o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych. 2003-08-08
609/2003/P 2003-08-08 W sprawie ustalenia wzorów wniosku, umowy i sprawozdania dotyczących udzielenia dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych. 2003-08-08
608/2003/P 2003-08-08 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Ostródzkiej, obr.Strzeszyn, ark.6, dz.4/455 pow.30 m2, dz.4/456 pow. 9 m2, KW 133.339 2003-08-08
607/2003/P 2003-08-08 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Romana Drewsa, Stefana Vrtela-Wierczyńskiego, Jarosława Maciejewskiego, Zygmunta Szweykowskiego, Zygmunta Lisowskiego obr.Umultowo 2003-08-08
606/2003/P 2003-08-08 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul.Naramowickiej, obr.Winiary, ark.10, dz 31/29 o pow.31 m2, KW 86.030 cz. 2003-08-08
605/2003/P 2003-08-08 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Melchiora Wańkowicza, obr.Strzeszyn, ark.7b, dz.5/186 o pow.1418 m2, KW 140.058 2003-08-08
604/2003/P 2003-08-08 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Juwenalisa, obr.Golęcin, ark.13a, dz.1/845 o pow.618 m2, KW 115.475 cz. 2003-08-08
603/2003/P 2003-08-06 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.01.2003r w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003. 2003-08-06
602/2003/P 2003-08-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, os.Wł.Łokietka 104 2003-08-06
601/2003/P 2003-08-06 W sprawie powierzenia panu Aleksandrowi Kowalewiczowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, ul.Warzywna 19. 2003-08-06
600/2003/P 2003-08-05 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. (CXXIV, 80 lokali) 2003-08-05
599/2003/P 2003-08-05 szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta Poznania na rok 2003 oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2003 2003-08-05
598/2003/P 2003-08-05 W sprawie powierzenia Pani Katarzynie Skrzypczak zadań doradcy metodycznego 2003-08-05
597/2003/P 2003-08-05 W sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Gorączniak zadań doradcy metodycznego. 2003-08-05
596/2003/P 2003-08-05 W sprawie powierzenia Pani Alicji Przybylskiej zadań doradcy metodycznego 2003-08-05
595/2003/P 2003-08-05 W sprawie powierzenia Pani Katarzynie Matuszek zadań doradcy metodycznego. 2003-08-05
594/2003/P 2003-08-04 W sprawie powierzenia Panu Piotrowi Kwiatkowskiemu zadań doradcy metodycznego. 2003-08-04
593/2003/P 2003-08-04 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.(św.Marcin) 2003-08-04
592/2003/P 2003-08-04 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania przeznaczonych do sprzedaży (ul.Marcelińska 49) 2003-08-04
591/2003/P 2003-08-04 W sprawie ustalenia dodatkowego wykazu zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, możliwych do realizacji w 2003 roku przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, III terminu i miejsca składania wniosków oraz warunków rozliczenia dotacji. 2003-08-04
590/2003/P 2003-08-04 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851 rozdz.85154 -"Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-08-04
589/2003/P 2003-08-04 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851 rozdz.85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi ", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-08-04
588a/2003/K 2003-08-01 W sprawie organizacji inwentaryzacji mienia jednostek pomocniczych będącego w ewidencji Biur Delegatur 2003-08-01
587/2003/P 2003-07-31 W sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki "Centrum Kongresowe " Sp. z o.o. w postaci nieruchomości położonej przy ul.Głogowskiej. 2003-07-31
586/2003/P 2003-07-31 W sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki "Centrum Kongresowe" Sp. z o.o w postaci nieruchomości położonych przy ul.Św.Marcin oraz Al.K.Marcinkowskiego. 2003-07-31
585/2003/P 2003-07-31 W sprawie przeznaczenia środkow finansowych z rezerwy celowej -"Fundusz Ratowniczy" na sfinansowanie zakupu sprzętu dla zespołów reanimacyjnych i wyjazdowych Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, działających w ramach Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego. 2003-07-31
584/2003/P 2003-07-30 W sprawie powierzenia pani Dorocie Gajewskiej stanowiska Zespołu Szkół Specjalnych nr 106 w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 53 2003-07-30
583/2003/P 2003-07-30 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003 z działu 926, rozdz. 92605 § 2820 2003-07-30
582/2003/P 2003-07-29 W sprawie przeznaczenia środków finansowych z rezerwy celowej - " Fundusz Ratowniczy" na dofinansowanie wykonania prac rewaloryzujących sklepienie i podwieszenie pseudokopuły zabytkowego kościoła pw.Wszystkich Świętych w Poznaniu. 2003-07-29
581/2003/P 2003-07-29 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania przeznaczonych do sprzedaży .(wykaz obejmuje nieruchomość komunalną położoną w Poznaniu przy ul.Solnej) 2003-07-29
580/2003/P 2003-07-28 W sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Kartuskiej, al. Wielkopolskiej, Koszalińskiej, Zielonej, Bolesława Leśmiana, Palacza, Literackiej i Jana Pawła II. 2003-07-28
579/2003/P 2003-07-28 W sprawie zmiany uchwały Nr 806/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 24.10.2002r. w spr. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-07-28
578/2003/P 2003-07-25 W sprawie powołania Pawła Szkotaka na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu 2003-07-25
577/2003/P 2003-07-24 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2002/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.12.2002r.w sprawie trybu prac w ramach realizacji projektu Phare 2000 Nr PL 0003.01 "Stworzenie zintegrowanego systemu katastralnego" w zakresie komponentu III - modernizacja ewidencji podatkowej nieruchomości. 2003-07-24
576/2003/P 2003-07-23 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853 rozdziału 85302 "Domy Pomocy Społecznej" - na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora ffinansów publicznych. 2003-07-23
575/2003/P 2003-07-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Romana Maya, obr. Rataje, ark. 18, dz. 4/15, pow. 346 m2, KW 117.528cz./ 2003-07-22
574/2003/P 2003-07-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Romana Maya, obr. Rataje, ark. 18, dz. 4/17, pow. 288 m2, KW 117.528cz./ 2003-07-22
573/2003/P 2003-07-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Romana Maya, obr. Rataje, ark. 18, dz. 4/18, pow. 369, dz. 7/9, pow. 114 m2, KW 117.528cz. i KW 163.562cz./ 2003-07-22
572/2003/P 2003-07-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Grunwladzka, obr. Łazarz, ark. 22, dz. 13/10, pow. 950 m2, KW 89.946cz./ 2003-07-22
571/2003/P 2003-07-22 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Ostrołęcka, obr. Strzeszyn, ark. 6, dz. 4/520, pow. 202 m2, KW 165.178/ 2003-07-22
570/2003/P 2003-07-21 W sprawie ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego działki gruntu wydzielonej pod drogę publiczną gminną w obrębie Golęcin 2003-07-21
569/2003/P 2003-07-18 W sprawie nawiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora "POZSERWISU" Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Poznania 2003-07-18
568/2003/P 2003-07-18 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Danielą Grządzielską dyrektorem Przedszkola nr 98 w Poznaniu, ul. Pułaskiego 16 2003-07-18
567/2003/P 2003-07-18 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Henryką Szubert, dyrektorem Przedszkola nr 95 w Poznaniu, ul. Hangarowa 14 2003-07-18
566/2003/K 2003-07-17 W sprawie zmiany zarządzenia nr 278/2003/K dotyczącego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2003 2003-07-17
565/2003/P 2003-07-16 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym i zmiany zarządzenia dotyczącego ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetergowym /ul. Łagowskiej/ 2003-07-16
564/2003/P 2003-07-16 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. Adama Haber-Włyńskiego 16/ 2003-07-16
563/2003/P 2003-07-16 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaż w trybie bezprzeatrgowym /ul. Kanclerska 22/ 2003-07-16
562/2003/P 2003-07-16 W sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedazy w trybie bezprzetragowym /ul. Gliniana/ 2003-07-16
561/2003/P 2003-07-15 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul.Wilczak 16, środków trwałych przejętych z Wydziału Inżyniera Miasta. 2003-07-15
560/2003/P 2003-07-15 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania,przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.(nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania położoną w Poznaniu przy ul.Warpnowskiej-Kościerzyńskiej) 2003-07-15
559/2003/P 2003-07-15 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.( nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania położoną w Poznaniu przy ul.Kurpińskiego nar.Drobnika) 2003-07-15
558a/2003/K 2003-07-14 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania (WUA) 2003-07-14
558/2003/P 2003-07-14 W sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. Lustracji i Oceny Obiektów zakwalifikowanych do trzeciego etapu X edycji konkursu "ZIELONY POZNAŃ" 2003-07-14
557/2003/P 2003-07-10 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 162/03/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24.01.2003 oraz zarządzenia nr 234/03/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7.03.2003 w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację celów publicznych w 2003 roku. 2003-07-10
556/2003/P 2003-07-10 W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 18.04.2003r nr 329/2003/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, z rozdziału 85395"Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej, wtym działań na rzecz osób niepełnosprawnych , realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-07-10
555/2003/P 2003-07-10 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Poznania Nr 838/02 z dnia 5.11.2002r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 2003-07-10
554/2003/P 2003-07-10 W sprawie nabycia części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Tarnowskiej 2003-07-10
553/2003/P 2003-07-10 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego /ul. Pietrusińskiego 4 i 6/ 2003-07-10
552/2003/K 2003-07-09 W sprawie powołania kierowników zespołów ds. projektów infrastrukturalnych zmierzających do pozyskania i wykorzystania środków inwestycyjnych pochodzących z Unii Europejskiej oraz trybu ustalenia składu osobowego tych zespołów 2003-07-09
551/2003/K 2003-07-09 W sprawie powołania zespołu ds. zarządzania projektami infrastrukturalnymi zmierzającymi do pozyskania i wykorzystania środków inwestycyjnych pochodzących z Unii Europejskiej 2003-07-09
550/2003/P 2003-07-09 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Maryi Królowej na prowadzenie Przedszkola im. Aniołów Stróżów w Poznaniu, Rynek Wildecki 4 2003-07-09
549/2003/P 2003-07-09 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 186, os. Stare Żegrze 55 2003-07-09
548/2003/P 2003-07-09 W sprawie powierzenia pani Annie Sip-Deresińskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40 2003-07-09
547/2003/P 2003-07-09 W sprawie powierzenia panu Romualdowi Przepierze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 61 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 21 2003-07-09
546/2003/P 2003-07-08 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 21 2003-07-08
545/2003/P 2003-07-08 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu, ul. Jarachowskiego 1 2003-07-08
544/2003/P 2003-07-08 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 209/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19.02.2003r. ze zmianą w zarządzeniu nr 316/2003/P Prezydenta z dnia 10.04.2003r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań, z wyłączeniem szkół i placówek artystycznych 2003-07-08
543/2003/P 2003-07-08 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pod indywidualne budownictwo jednorodzinne /ul. Zieliniec 20/ 2003-07-08
542/2003/P 2003-07-08 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. Warpińskiej nar. Drwali/ 2003-07-08
541/2003/P 2003-07-07 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /os. Winiary, obr. Golęcin, ark. 31, dz. 78/4, pow. 1961 m2, KW 18526cz./ 2003-07-07
540/2003/P 2003-07-07 W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na zapewnieniu terapii psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych 2003-07-07
539/2003/P 2003-07-04 W sprawie powierzenia pani Ewelinie Rutkowskiej stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 4 w Poznaniu, ul. Młyńska 11 2003-07-04
538/2003/P 2003-07-04 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Bożeną Kuś, dyrektorem Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40 2003-07-04
537/2003/P 2003-07-04 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panem Marianem Dźwinielem, dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu, ul. Marszałkowska 40 2003-07-04
536/2003/P 2003-07-04 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panem Andrzejem Trojanowskim, dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Poznaniu, os. Władysława Łokietka 104 2003-07-04
535/2003/P 2003-07-04 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Wandą Kowarską, dyrektorem Przedszkola nr 119 w Poznaniu, os. Piastowskie 55 2003-07-04
534/2003/K 2003-07-04 W sprawie zamawiania, ewidencji, przechowywania, likwidacji oraz kontroli pieczęci w Urzędzie Miasta Poznania 2003-07-04
533/2003/P 2003-07-04 W sprawie uchylenia zarządzenia Nr 195/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 lutego 2003r. 2003-07-04
532/2003/P 2003-07-04 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853 rozdziału 85302 "Domy Pomocy Społecznej" - na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-07-04
531/2003/P 2003-07-04 W sprawie zmiany uchwały nr 580/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 18.07.2002r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-07-04
530/2003/P 2003-07-04 W sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul.Wilczak 16, środków trwałych przejętych z Wydziału Inżyniera Miasta - Kolektora Górczyńskiego i kanalizacji deszczowych na Osiedlu Parkowym 2003-07-04
529/2003/P 2003-07-04 W sprawie zmiany uchwały nr 655/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 28.08.2002r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 2003-07-04
528/2003/P 2003-07-04 W sprawie uchylenia uchwały Zarządu Miasta Poznania nr 89/98 z dnia 26.03.1998r. 2003-07-04
527/2003/P 2003-07-04 W sprawie uchylenia uchwały Zarządu Miasta Poznania nr 88/98 z dnia 26.03.1998r. 2003-07-04
526/2003/P 2003-07-04 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne, polegające na badaniach wstępnych i okresowych dzieci i młodzieży, zamieszkałych w Poznaniu - uprawiających sport amatorski oraz uczestniczących w rozszerzonym programie wychowania fizycznego w poznańskich szkołach 2003-07-04
525/2003/P 2003-07-04 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pt. "Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania czerniak złośliwego skóry" 2003-07-04
524/2003/K 2003-07-02 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania. ( USC,WUA,) 2003-07-02
523/2003/P 2003-07-02 W sprawie zmiany uchwały Nr 577/2001 Zarządu Miasta Poznania z dnia 12.09.2001r w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul.Serbskiej 6, dla którego funkcję organu założycielskiego sprawuje Miasto Poznań 2003-07-02
522/2003/K 2003-07-01 W sprawie udostępniania informacji publicznej przez Urząd Miasta Poznania 2003-07-01
521a/2003/K 2003-07-01 W sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania. (dot.przekazania stanowiska pracy ds. ochrony przeciwpożarowej z dniem 1 lipca 2003r do Gospodarstwa Pomocniczego "Pozserwis") 2003-07-01
521/2003/K 2003-07-01 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania (WOr) 2003-07-01
520/2003/P 2003-07-01 W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 14.02.2003r nr 193/03/P Prezydenta Miasta Poznania , w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdziału 85395 "Pozostała działalność" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-07-01
519/2003/P 2003-07-01 W sprawie przeniesienia siedziby Bursy Szkolnej nr 4 z ul.Młyńskiej 11 do budynku na ul.Orzechową 2a. 2003-07-01
518/2003/P 2003-07-01 W sprawie przeniesienia siedziby Bursy Szkolnej nr 6 z ul.Przełajowej 6 do budynku na ul.Młyńską 11. 2003-07-01
516/2003/P 2003-06-30 zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2003. 2003-07-30
517/2003/P 2003-06-30 szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta Poznania na rok 2003 oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2003. 2003-06-30
515/2003/K 2003-06-30 W sprawie zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie podziału zadań dotyczących organizowania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2003-06-30
514/2003/P 2003-06-30 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 355/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 maja 2003r w sprawie powołania komisji przetargowej 2003-06-30
513/2003/K 2003-06-27 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 278/2003/K dotyczącego ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2003. 2003-06-27
512/2003/P 2003-06-27 W sprawie powołania Rady Domu Kultury "Stokrotka" w Poznaniu. 2003-06-27
511/2003/P 2003-06-27 W sprawie powołania Rady Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2003-06-27
510/2003/K 2003-06-27 W sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania. 2003-06-27
509/2003/P 2003-06-27 W sprawie odwołania pani Anny Sip-Deresińskiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 84 w Poznaniu, ul. Mickiewicza 32 2003-06-27
508/2003/P 2003-06-27 W sprawie rozwiąznia stosunku pracy z panią Anną Sip-Deresińską, dyrektorem Przedszkola nr 84 w Poznaniu, ul. Mickiewicza 32 2003-06-27
507/2003/P 2003-06-27 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Ewą Sobalik, dyrektorem Przedszkola nr 80 w Poznaniu, ul. Długosza 25a. 2003-06-27
506/2003/P 2003-06-27 ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. wilcza i Borsucza/ 2003-06-27
505/2003/P 2003-06-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 119, os. Piastowskie 55 2003-06-27
504/2003/P 2003-06-27 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.01.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003 2003-06-27
503/2003/P 2003-06-27 W sprawie Zarządzenia nr 249/2003/P dotyczącego harmonogramu dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2003r. 2003-06-27
502/2003/P 2003-06-26 W sprawie nabycia części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142 /na rzecz p. Macieja Sokoła/ 2003-06-26
501/2003/P 2003-06-26 W sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego /dot. nieruchomości położonych na os. Poligród z obr. Rataje, ark. 03, dz. 103, 104/32, 107/2 i 110/4/ 2003-06-26
500/2003/P 2003-06-26 W sprawie zarządzania nieruchomościami administrowanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. na zasadzie prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia 2003-06-26
499/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Galerii Miejskiej "Arsenał" 2003-06-26
498/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 2003-06-26
497/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu 2003-06-26
496/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 2003-06-26
495/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Teatru Animacji w Poznaniu 2003-06-26
494/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Teatru Muzycznego w Poznaniu 2003-06-26
493/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Teatru Ósmego Dnia 2003-06-26
492/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Teatru Polskiego w Poznaniu 2003-06-26
491/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Centrum Kultury "Zamek" 2003-06-26
490/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Estrady Poznańskiej 2003-06-26
489/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Biblioteki Raczyńskich 2003-06-26
488/2003/P 2003-06-26 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Domu Kultury "Stokrotka" w Poznaniu 2003-06-26
487/2003/P 2003-06-26 W sprawie przyjmowania i przechowywania oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną 2003-06-26
486/2003/P 2003-06-26 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851 rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-06-26
485/2003/P 2003-06-26 W sprawie zmiany Zarządzenia nr 453/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta Poznania z Działu 851 rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 2003-06-26
484/2003/P 2003-06-24 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Darniowa, obr. Główieniec, ark. 7-8, dz. 3/109, pow. 422 m2, zapisanej w KW 72.839/ 2003-06-24
483/2003/P 2003-06-24 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Antona Czechowa, obr. Strzeszyn, ark. 21, dz. 5/70, pow. 503 m2, KW 125.013/ 2003-06-24
482/2003/P 2003-06-24 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Mariana Smoluchowskiego, obr. Junikowo, ark. 28, dz. 1/15, pow. 721 m2, KW 142.558cz./ 2003-06-24
481/2003/P 2003-06-24 W sprawie zmiany uchwały nr 819/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 25.10.2002r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej 2003-06-24
480/2003/P 2003-06-24 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w Klubie Profilaktyczno-Wychowawczym 2003-06-24
479/2003/K 2003-06-24 W sprawie wykonywania przez jednostki organizacyjne Urzędu przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków
międzygminnych
2003-06-24
478/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1, ul.Jawornicka 17. 2003-06-23
477/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przeszkola nr 32, ul.Chociszewskiego 44c. 2003-06-23
476/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 56, ul.Kłuszyńska 19. 2003-06-23
475/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul.Żeromskiego 8/12. 2003-06-23
474/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25, ul.Prądzyńskiego 53. 2003-06-23
473/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5, ul.Traugutta 42. 2003-06-23
472/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18, os.Armii Krajowej 100. 2003-06-23
471/2003/P 2003-06-23 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul.Nieszawska 21. 2003-06-23
470/2003/P 2003-06-23 W sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Arturem Sobańskim, zatrudnionym na stanowisku Dyrektora POZSERWIS- Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Poznania 2003-06-23
469/2003/K 2003-06-23 W sprawie powołania Zespołu do spraw Strategii Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania. 2003-06-23
468/2003/P 2003-06-18 W sprawie powierzenia pani Grażynie Mańczak-Migdałek obowiązków dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu 2003-06-18
467/2003/P 2003-06-17 W sprawie ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego działek gruntu, wydzielonych pod drogi publiczne gminne w obrębie Golęcina i Strzeszyna. 2003-06-17
466/2003/P 2003-06-17 W sprawie zmiany uchwały nr 167/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 29.01.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-06-17
465/2003/P 2003-06-17 W sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.(wykaz CXXIII 35 lokali) 2003-06-17
464/2003/P 2003-06-17 W sprawie zmiany uchwały nr 509/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 26.06.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-06-17
463/2003/P 2003-06-17 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.( os.Piastowskie) 2003-06-17
462/2003/P 2003-06-17 W sprawie nabycia udziału wynoszącego 1/2 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Sokoła 37-39 2003-06-17
461/2003/P 2003-06-16 W sprawie zwolnienia z opłaty targowej /Jarmark Świętojański/ 2003-06-16
460/2003/K 2003-06-12 W sprawie planów pracy wydziałów 2003-06-12
459/2003/P 2003-06-11 W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, os.Władysława Łokietka 104. 2003-06-11
458/2003/P 2003-06-11 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z rozdz.85195- "Pozostała działalność", na dofinansowanie zdań publicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-06-11
457/2003/P 2003-06-11 W sprawie zamiany części nieruchomości położonych przy ul.Bukowskiej, Jasnej, Zgorzeleckiej w Poznnaniu. 2003-06-11
456/2003/P 2003-06-10 W sprawie zmiany uchwały nr 667/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 29.08.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-06-10
455/2003/P 2003-06-10 W sprawie zmiany uchwały nr 782/2002 Zarządu Miasta Poznania z dnia 22.10.2002r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2003-06-10
454/2003/P 2003-06-10 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.01.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003. 2003-06-10
453/2003/P 2003-06-09 W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851 rozdz.85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2003-06-09
452/2003/P 2003-06-06 W sprawie zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum, utworzonych zarządzeniem nr 408/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum, 2003-06-06
451/2003/P 2003-06-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15, os. Jana III Sobieskiego 105 2003-06-06
450/2003/P 2003-06-06 W sprawie odwołania pani Ewy Koniecznej ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 128 w Poznaniu, os. Piastowskie 105 2003-06-06
449/2003/P 2003-06-06 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechaniki Precyzyjnej, ul. Jawornicka 1 2003-06-06
448/2003/P 2003-06-06 W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Przewozów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Spółka z o.o. 2003-06-06
447/2003/P 2003-06-05 W sprawie zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum, utworzonych zarządzeniem Nr 408/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 maja 2003r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum 2003-06-05
446/2003/P 2003-06-05 W sprawie wyboru organizacji pozarządowej, z którą zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Matejki 47 w Poznaniu 2003-06-05