Zarządzenie nr 772/2014/P

w sprawie przyjęcia regulaminu projektu "Poznań PRO Rodzina - Karta Rodziny Dużej", realizowanego w latach 2013-2017.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2014-12-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2014-12-18

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Poznańskie Centrum Świadczeń

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-05-18 16:14:28.0