Zarządzenie nr 78/2018/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Poznaniu, os. Armii Krajowej 100, pani Aldonie Feder.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-02-01

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-02-01

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-15 16:14:38.0