Zarządzenie nr 784/2018/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 81/2018 na realizację zadania publicznego w roku 2018 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-07

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-20 08:11:43.0