Zarządzenie nr 795/2018/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Swojska 6, pani Agacie Gutorskiej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-08

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 08:14:42.0