Zarządzenie nr 798/2017/P

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Sąsiedzkiej 37, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 1/3 części, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-11-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-11-20

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-18 16:14:05.0