Zarządzenie nr 800/2018/P

w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-13

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-20 08:11:43.0