Zarządzenie nr 801/2018/P

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2019 rok.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-13

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-14 08:13:53.0