Zarządzenie nr 803/2017/P

uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen za udostępnianie informacji z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-11-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-11-23

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-19 08:14:53.0