Zarządzenie nr 803/2018/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Koszalińskiej i ulicy Literackiej w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-09

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-14 16:13:30.0