Zarządzenie nr 807/2017/P

w sprawie zbycia udziałów Miasta Poznania w prawie własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowiańskiej, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr ..........................., w zamian za nabycie na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Dąbrowskiego, zapisanych w Kw nr ......................., oraz tytułem wypłaty odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Wilkońskich, wydzielonej na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pod drogę publiczną zapisaną w Kw nr .............................

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-11-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-11-23

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osób fizycznych. Należy zatem wyłączyć informację w zakresie danych osobowych ( nazwiski i imię, NIP, PESEL oraz cenę zakupu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 poz,922 tekst jedn.).

Osoba dokonująca wyłączenia

Grzegorz Kukułka

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-18 16:14:05.0