Zarządzenie nr 807/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-09

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-02-15 16:12:24.0