Zarządzenie nr 808/2018/P

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-14

Kategoria zarządzenia

Obrona cywilna

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-20 08:11:43.0