Zarządzenie nr 815/2017/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 67/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-11-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-11-27

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0