Zarządzenie nr 828/2017/P

zmieniające zarządzenie w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania, z działu 852 "Pomoc społeczna", rozdziału 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie", z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-11-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-11-28

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-18 16:14:05.0