Zarządzenie nr 832/2018/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu księgą wieczystą pod numerem PO1P/00221974/7, stanowiącej własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, położonej w Poznaniu przy ulicy Podlaskiej 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 27 z arkusza mapy 38 obręb Golęcin, zabudowanej budynkiem wolno stojącym, na którym znajduje się Przedszkole nr 171 w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-16

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-16 08:15:22.0