Zarządzenie nr 834/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją projektów pn. "Program Naramowice - prace koncepcyjne" oraz "Rozszerzenie projektu III ramy komunikacyjnej na odcinku zachodnim (węzeł Górczyn - węzeł Wola) o infrastrukturę publicznego transportu zbiorowego".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-16

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-20 08:11:43.0