Zarządzenie nr 836/2017/P

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu, ul. Różana 1/3.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-11-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-11-30

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-18 16:14:05.0