Zarządzenie nr 84/2001

W sprawie zmiany zarzadzenie Nr 81/01 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 02 lipca 2001 roku w sprawie sporzadzenia spisu z natury materiałów bibliotecznych znajdujacych się w Bibliotece Urzędu Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-08-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-08-23

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-21 08:14:25.0