Zarządzenie nr 84/2018/P

w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2018 r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-02-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-02-02

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0