Zarządzenie nr 844/2017/P

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących dwuwariantowej koncepcji organizacji ruchu na osiedlu Jeżyce.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-01

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-01

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0