Zarządzenie nr 845/2017/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu na osiedlu Św. Łazarz.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-01

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-01

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-18 16:14:05.0