Zarządzenie nr 846/2017/P

w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-01

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-01

Kategoria zarządzenia

Udział miasta w spółkach

Jednostka przygotowująca

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-19 08:14:53.0